بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان تهران بزرگ در حمایت از اعتراضات دانشجویان

حادثه تلخ و ناگوار جان باختن ده تن از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دراثر واژگون شدن اتوبوس دانشگاه، که علت آن بی کفایتی مسئولین دانشگاه و مقامات کشوری میباشد و عدم عذرخواهی آنها از خانواده های جانباختگان و بازماندگان این حادثه، باعث خشمگین شدن دانشجویان و مردم معترض و به خیابان آمدن آنها، شده است.
ما جمعی از  زندانیان زندان تهران بزرگ، با وجود عدم دسترسی به اخبار روز ایران و جهان، صدای حق طلبی و اعتراض امروز دانشجویان را در مقابل ظلم، بی عدالتی و نابرابری شنیدیم. این موضوع باعث دلگرمی و امیدواری ما شده است. درود بر شرف آن دسته از دانشجویانی که امروز به نشانه اعتراض، درمقابل دانشگاه تهران تجمع کرده و خواستار پاسخ مسولین شدند.
ما جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان تهران بزرگ، بی توجهی مسئولین و عاملین این جنایت را محکوم میکنیم و خواستار برکناری مسولین ذی ربط هستیم. از دانشجویان و مردم و زنان شجاع درخواست میکنیم تا زمان برکناری و محکوم شدن مسببین این جنایت جانسوز به اعتراض خود ادامه دهند و ازحق خانواده جان باختگان دفاع کنند. باشد که برکناری مسولین ذی ربط و عذرخواهی آنها تسکین کوچکی بر درد بزرگ خانواده های عزیز دانشجویانمان باشد.
 مطمئنا این تجمعات، ادامه اعتراض به فقر، فساد دستگاههای حکومتی، تبعیض و نابرابری توسط دیگر قشرهای جامعه میباشد. امید است که این حق طلبی و آزادی خواهی در همه جا گسترش یابد.
 به امید ایرانی آزاد، برابر و پر از رفاه
۱۰دی ماه۱۳۹۷
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان تهران بزرگ

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده + 2 =