«شیطنت های گرافیکی و سواد بصری عامه»همراه با عکس

سواد بصری عبارتست از دانشی که ارتباطات بصری ما را نسبت به پیرامون تقویت می‌کند ، شکل و فرم زبان و کلام امروز ، در گذشته به صورت زنجیره ای از تصاویر ساده ترسیم می‌شدند،که نتیجه اش را به شکل سنگ نگاره های باستانی در کشفیات امروز می بینیم   این تصاویر ساده نتیجه محسوسات بشر بودند. ، با گذری جهشی در هر ثانیه جهان سطح فهم خود را به روزرسانی میکند . امروزه درقلمرو گرافیک، حروف در حکم تصویر هستند. حروف پیش از آنکه خواندنی باشند. دیدنی هستند سطح شعور و سواد افراد افزایش یافته و تقریبا کمتر کسی نمیتواند اظهار نظر کند که هر نمونه  خط چه بیان روان شناسانه‌ی گرافیکی دارد.
مجله تایم خواسته یا ناخواسته مرا وادار کرد بعنوان یک داور تصاویر روی جلد آن را بررسی کنم و شیطنت عمدی یا غیر آن را مورد پژوهش و بررسی قرار دهم و شاخک ها و یا گوش هایی را که با کلمه (M) در تصاویر زیرکانه گنجانده را اینگونه تشریح کنم
در ادامه چند تصویر را ملاحظه بفرمائید تا توانایی درک و سواد بصری را افزایش دهیم و نگاهمان را مسلح  کنیم.
میثم حسینى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شش + دوازده =