گفت و شنود شعله پاکروان از رادیو فرهنگ با مریم موذن زاده فعال حقوق بشر و نماینده بروجردى در اروپا در مورد کارزار “من هم شکنجه شدم”

_کارزار من هم شکنجه شدم مثل یک بهمن به راه افتاده . افراد زیادی به شرح شکنجه هایی که از سوی نهادهای امنیتی شده اند پرداخته و ابعاد دهشتناک این رفتار غیر انسانی را موشکافی کرده اند . یکی از کسانی که در طول سالیان مورد شکنجه قرار گرفته یک روحانی به نام بروجردی است .
_حکومت نه تنها ایشان بلکه اعضای خانواده از نوه شش ماهه تا مادر کهنسال وی را زندانی کرده است.
این روحانی منتقد حکومت اخرین بار یازده سال زندانی بود. وی هم اکنون خارج از زندان و در حصر خانگی ست .برای این روحانی دسترسی به رسانه ها یا فعالیتهای اجتماعی حتی برگزاری مراسم مذهبی از سوی حکومت ممنوع اعلام شده است.
_خانم مریم موذن به عنوان نماینده و سخنگوی آقاى بروجردی به شرح شکنجه ها میپردازد.
_ محدودیتها و فشارهای جسمی و روحی نتوانسته این روحانی مخالف حکومت را به تسلیم وادار کند. اما از بایکوت خبری که شخصیت ها و رسانه ها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری در حق او روا داشته اند گله دارد .
_ در اینده با افکار و عقاید این متخصص علوم دینی که خواستار تغییرات اساسی در نهاد دیانت و روحانیت است خواهیم پرداخت.
در سیاهترین دوران تاریخ کشورمان یا باید شمع باشیم یا ایینه . راه سومی وجود ندارد .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده − هشت =