گفت و شنود رادیو فرهنگ با شیوا محبوبى سخنگوی کمیته مبارزه براى دفاع از زندانیان سیاسى در مورد کارزار ” من هم شکنجه شدم”

در برنامه امروز رادیو فرهنگ و بخش گفتگوهاى سیاسى همراه شدیم با ” شیوا محبوبى” و در پیوند با کارزار جهانى ” من هم شکنجه شدم” به گفتگو پرداختیم ، خانم محبوبى به دستاوردهاى این کارزار اشاره داشتند و به انواع شکنجه هایى که مردم ایران در طول ۴٠ سال حکومت اسلامى بر آنها روا داشته سخن بمیان آوردند و سپس از چالش بزرگى که با نامه اسماعیل بخشى کارگر نیشکر هفت تپه که شکنجه خود را افشا میکرد پرداخته شد ، در ادمه این گفتگو بیشتر به اهداف این کارزار و چگونگى تماس با آن اشاره شد از جمله آدرس در فیسبوک و کانال تلگرام براى پیوند گرفتن که به آگاهى دوستان میرسد .

کارزار ‘من هن شکنجه شدم’
#من_هم _شکنجه_شدم
#IWasTorturedToo
 تلگرام:
@nabeshekanje
فیسبوک
https://www.facebook.com/IwasTorturedToo
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

9 + یک =