مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ۶ بهمن ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

ا-بررسی اجمالی سه فایل صوتی و تصویری از سپیده قلیان:
اول تاکید بازجویش به مسائل اخلاقی دور از شئونات عرفی و تهدید وی به اینکه به پدر و برادرش میگوید تا سر سپیده را ببرند! دوم صحبتهای سپیده رو به مردم و افشای شکنجه هایی که بر وی و اسماعیل بخشی اعمال شده و شرایطی که انان را مجبور به اعتراف تلویزیونی کرده! صحبتهای پدر سپیده که اتفاقات انجام شده در روز دستگیری فرزندانش را بیان میکند نشانگر این است که حتی  دستگیری با اعمال شکنجه صورت گرفته است.
-مقایسه رفتار سیستم قضایی در مورد ریحانه و سپیده که در هر دو مورد با تاکید روی نقاط غیر واقعی و دروغین سعی در تشویش ذهن پدر و مشارکت خانواده برای اعمال فشار روی زندانی میکنند.
-خانواده های زندانیان باید بدانند که شناخت خودشان از فرزندانشان درست است نه انچه سیستم به انها میگوید.
-سکوت خانواده ها مطلقا به نفع زندانی یا جانباخته نیست . همچنان که مادر سینا قنبری پس از یکسال فریاد دادخواهی را اغاز کرده و گفته او را فریب داده اند .
-مردم باید بدانند که هر اعتراف تلویزیونی که در برنامه ای همچون ۲۰:۳۰ پخش میشود نشان از اعمال شکنجه ای شدید دارد .
-پاسخ به نمایندگانی همچون علی مطهری که عمدا خود را به خواب زده و میگویند این زندانیان مدارکی دال بر شکنجه ارائه نکرده اند !
-سخنی با پدر سپیده قلیان در سیاهترین روزهای تاریخ ایران که راهی نیست جز شمع یا ایینه بودن: با تمام وجودت از دخترت پشتیبانی کن. هر چه دستگاه قضایی یا وابستگان حکومت به تو میگویند دروغی ست برای اعمال فشار روی دخترت و شکستن مقاومتش .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × یک =