مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ١٣ بهمن ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

١-دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی  از رهبران جنبش کارگری
٢- ایا دستگیری رهبران اعتراضات میتواند موج اعتراض مردم علیه بیکاری و گرانی و فقر عمومی جامعه و ازادیخواهان را متوقف کند؟
٣–نگاهی به مناظره تاجزاده و زاکانی که بیشتر شبیه سیاه بازی سیاسی بود تا مناظره ای برای شفاف سازی.
۴-تلاش اصولگرایان و اصلاحطلبان برای منحرف کردن جنبش ازادیخواهانه مردم . هوشیاری مردم در مقابل بازیهای گمراه کننده حکومتی با شعار …. دیگه تمومه ماجرا!
۵-استخراج اطلاعات جدید در مورد اعترافات تلویزیونی و قتلها و انفجار در حرم امام رضا از سخنان تاجزاده و زاکانی .
۶-در سیاهترین روزهای تاریخ معاصر ایران یا باید شمع بود یا ایینه . راهی نیست بجز حفاظت از شمع هایی که در زندانها در حال اب شدن هستند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 + 14 =