گفت و شنود رادیو فرهنگ با شعله پاکروان در پیوند با اجراى تاتر ” کوک،کول، کوله”

در برنامه امروز رادیو فرهنگ همراه شدیم با خانم شعله پاکروان از مادران دادخواه و از هنرمندان تاتر ، در این گفتگو نخست به تاریخچه شکل گیرى اندیشه برگزارى این تاتر و نوشتن مقدماتى آن در ترکیه اشاره شد که سپس این نوشته در کوله پشتى سفر به آلمان برده شد ، تاتر یکنفره است و انتخاب شده از ٢٧ خانواده که از هرکدام یک بخش کوتاه گفته شده که نشان دهنده ٢٧ سال زندگى ریحانه است  و یک چتر که سمبل سیل گریه مادران بویژه مادر شهرام احمدى میباشد و دوختن روز وشب در سوگ فرزندان بهمین خاطر از کوک و کول که بار غمى است که بر دوش کشیده میشود و کوله نام آورده شده ، در این تاتر از  یک کوله پشتى با ٢٧ روسرى یا شال و یک چتر و یک صندلى استفاده شده ، این تاتر با تشویق تماشاگران مواجه شده و مورد استقبال و از سوى آنها بعنوان بهترین اجرا برگزیده شده ، ترانه مرا ببوس نیز از طرف حضار در سالن نمایش خوانده میشود ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 − دوازده =