هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى

  این هفته در روز ٢٨  از ماه بهمن برنامه صفحه کلاج کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته : برنامه ۶٠ صفحه کلاج
١-سیرک ٢٢ بهمن
٢-حسن عباسی کسینجر اسلامی
٣-گوشت قرمز نخورید ، نخرید سرطان زا است !!!
۴-گوسفندی که آرزو داشت صندلی جلو نیسان بنشیند با هواپیمای ٧۴٧ به ایران آمد
۵-ساقیت کیه هفته
۶-اصطلاح هفته
٧-هنربند هفته
٨-مزاحمت  هفته
٩-انتیک هفته
١٠-داستان هفته
١١-عبید زاکانی هفته
١٣-هشتک هفته
١۴- آهنگ هفته
١۵- هنرمندان هفته
و هزاران خبر های جور واجور از حکومت شتر گاو پلنگ و خبرهای کوتاه هفته از حکومت اسلامی که با شنیدن آن ، مدتها به دیوار خیره میشوید و ناخودآگاه جیغ میکشید
توجه شما را به شنیدن این بخش از رادیو فرهنگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + هجده =