گفت و شنود رادیو فرهنگ با مریم محمدى خواهر پروین محمدى فعال کارگرى محبوس در زندان و شنیدن گزارشى از آخرین شرایط ایشان

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با خانم مریم محمدى و در مورد آخرین شرایط خانم پروین محمدى فعال کارگرى محبوس در زندان اوین به گفتگو پرداختیم ، خانم محمدى اشاره داشتند که عصر روز سه شنبه نهم بهمن که خواهرشان خانم پروین محمدى بازداشت شدند پس از مدتى بیخبرى آگاه میشوند که وى را به زندان کچویى منتقل کرده اند و سپس به بند ٢٠٩ زندان اوین که ده روز را در انفرادى بسر میبرند ، خانواده و مادر موفق به ملاقات و تماس نیستند در این فاصله وکیل ایشان آقاى فروغى هم نتوانسته بودند تماسى بگیرند تا اینکه بر حسب تصادف هنگامیکه پیگرد وضعیت خانم محمدى بودم پنج شنبه در تاریخ ٢ اسفند ملاقات کابینى  داشتم و اکنون ایشان در سلول دو نفرى بسر میبرند و روحیه خوب وبالایى داشتند ، تا کنون هیچ پرونده اى که معلوم کند جرم ایشان چیست وجود ندارد و این پرونده براى رسیدگى به اعترضى که بخاطر بازداشت موقت صورت گرفته به شعبه دادگاه رفته و امیدواریم قرار بازداشت لغو شود و هیچ جرمى تفهیم نشده ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم:

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 − دو =