هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى

این هفته در پنجمین روز از ماه اسفند  برنامه صفحه کلاج کارى از “رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با حوادث هفته گذشته : برنامه ۶١ صفحه کلاج

١-مشگل گوشت و تعطیلی ١٨٠ رستوران در تهران و هنربندان حکومتی
٢-ایشالله !!! که اسرائیل تا المپیک ٢٠٢٠ نابود بشه و خیال ورزشکاران راحت بشه
٣-احضار وریا غفوری به وزارت ورزش بخاطر اعتراضش به ظریف و حمایت مردم از این ورزشکار محجوب
۴-ساقیت کیه هفته
۵-اصطلاح هفته
۶-هنربند هفته
٧-مزاحمت  هفته
٨-انتیک هفته
٩-داستان هفته
١٠-هنرمند هفته
١١-عبید زاکانی هفته
١٢-هشتک هفته
١٣- آهنگ هفته
١۴-پرفسور حقوق بشر
و هزاران خبر های جور واجور از حکومت شتر گاو پلنگ
و خبرهای کوتاه هفته از حکومت اسلامی که با شنیدن آن ، مدتها به دیوار خیره میشوید و ناخودآگاه جیغ میکشید
توجه شما را به شنیدن این بخش از رادیو فرهنگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 1 =