خاوران و جنبش دادخواهى برنامه اى از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا مرسده قائدى

در برنامه امروز دوازدهم اسفند ماه در پیوند باهشت مارس که برابر با هفده اسفند میباشد سخن بمیان آورده شده، در این  برنامه  بررسی  می کنیم  هشت مارس سال ۵٧ را  و  تاثیرات آن حر کت اعتراضى در  ادامه  مبارزات  زنان که تا به  امروز  ادامه دارد.

١- بررسی فیلم  سال  صفر که به همت  فعالین اعضای  جنبش  زنان  در فرانسه  تهیه شده است
٢-این فیلم  یکی از اسناد مهمی میباشد که تنها یک روز  از حرکت  اعتراضی یک هفته ای  زنان رانشان  می دهد.
٣-بررسی  مبارزات  دختران  انقلاب و سپیده قلیان
توجه شما را به شنیدن این بخش از برنامه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × یک =