گفت و شنود رادیو فرهنگ با عیسى خان حاتمى از اعضاى شوراى مرکزى جبهه ملى در مورد ٢٩ اسفند روز ملى شدن نفت

گفت و شنود رادیو فرهنگ با عیسى خان حاتمى روزنامه نگار و مدیر مجله لغو امتیاز شده ایرانمهر و یکى از اعضاى شوراى مرکزى جبهه ملى

موضوع گفتگو : در مورد ٢٩ اسفند روز ملى شدن نفت و نقش مصدق و تاریخچه کوتاهى از روند تجدد خواهى و دمکراسى که در دوران قاجار و ازعباس میرزا آغاز میشود و تا زمان محمد شاه و انقلاب مشروطه ادامه مى یابد و سپس منجر به کودتاى سه اسفند میشود و آنگاه به مصدق و ایفاى نقشى که در مجلس و سپس بعنوان نخست وزیر در ملى شدن نفت پرداخته شد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو که ما را همراه  با تاریخ معاصر جنبش دمکراسى خواهى میکند جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − سیزده =