خاوران و جنبش دادخواهى برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرسده قائدى

آنچه در این برنامه فراهم آورده شده : ١- سرازیر شدن  سیل  در بیش  از ١١ استان ایران  فاجعه ای  بزرگی که اتفاق افتاده است، با جاری  شدن سیل خانواد ه های بسیارى عزیزانشان را از دست داده اند با تسلیت به آن عزیزانان ٢-در  مورد موقعیت زندانیانی که در زندان  هستند ،  از  جمله زندان اهواز که خانواده ها ى این زندانیان نگران  وضعیت  فرزندانشان  هستند .  پیش بینی شده که امکان دارد سیل  شدیدی در اهواز  جاری  شود.  خانواده های  اسماعیل  بخشی  و سپیده  قلیان خواهان  آزادی  بدون  قید و شرط آنها هستند. ٣-در یک  هقته  اخیر  ما شاهد یک همبستگی و  اتحاد در سراسر ایران برای کمک  رسانی به کسانی  بودیم که با جارى شدن سیل خانمان خود را  از دست  داده بودند ، این   اتحاد  همبستگی  به ما  نشان  داد که ما  می توانم  با  قدرت  و  توانایی  که در ما هست ،   دنیا  انسانی  را  بسازیم . با همین  قدرت است که  می توانیم از رژیم  نکبت اسلامی گذار کنیم و به آزادى و دمکراسى دست یابیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده − 9 =