شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش نخست داستان شیرین ، تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهاى سرودگونه : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” این هفته بخش نخست داستان «شیرین» همسر خسرو پرویز را که برگرفته شده از شاهنامه فردوسى میباشد براى دوستان گرامى پیشکش آورده ام این داستان بیست و پنجمین داستان از این سلسله گفتار میباشد ، شیرین معشوق دوران جوانى خسرو پرویز بود که پس از پیوند خسرو با مریم دخت قیصر روم از وى مدتى فاصله گرفته تا اینکه آگاه میشود خسرو پرویز براى شکار از منطقه اى عبور میکند و بر بالاى بام میرود و با سخنان شورانگیزى دل خسرو را نرم میکند بگونه اى که بار دیگر به قصر خسرو راه میابد ، هفته گذشته و در داستان مریم یاد آور شدیم که سرانجام شیرین بخاطر رشک و حسادت به مریم با خوراندن زهر  وى را میکشد و سرانجام شیرویه پسر مریم خسرو پرویز را به زندان میکشد و شاهد کشته شدن پدر خود میشود ادامه داستان شیرین را هفته آینده پى خواهیم گرفت ،  در برنامه هاى گذشته از بیست و چهار نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون و داستان فرانک ، داستان هماى چهرزاد ، داستان سپینود، داستان روشنک ، داستان منیژه، داستان مریم  و اینک بیست و پنجمین  داستان که ” شیرین  ” میباشد  را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 5 =