شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش دوم داستان شیرین ، تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه با درودهاى سرودگونه : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” این هفته بخش دوم داستان «شیرین» همسر خسرو پرویز را که برگرفته شده از شاهنامه فردوسى میباشد براى دوستان گرامى پیشکش آورده ام این داستان بیست و پنجمین داستان از این سلسله گفتار میباشد ، این هفته و دو بخش دوم این داستان بدانجا خواهیم رسید که سرانجام خسرو پرویز توسط فرزندش شیرویه زندانى میشود و در زندان توسط یک فرد بدکار و زشت خوى  جگرگاهش دریده میشود و پس از ٣٨ سال پادشاهى بدینگونه به پایان زندگى میرسد و شیرویه بر تخت تکیه میزند و از شیرین بانوى بانوان و نامادرى خود میخواهد که به کابین وى درآید و پیمان میدهد که بیشتر از پدرش خسرو پرویز جایگاه وى را بالاتر ببرد ، در هفته آینده و در بخش سوم متوجه پاسخ شیرین به شیرویه خواهیم شد و داستان شورانگیز وفادرى و عشق ژرف و پایدار شیرین را پى خواهیم گرفت ، هفته گذشته در بخش نهست اشاره داشتیم که شیرین معشوق دوران جوانى خسرو پرویز بود که پس از پیوند خسرو با مریم دخت قیصر روم از وى مدتى فاصله گرفته تا اینکه آگاه میشود خسرو پرویز براى شکار از منطقه اى عبور میکند و بر بالاى بام میرود و با سخنان شورانگیزى دل خسرو را نرم میکند بگونه اى که بار دیگر به قصر خسرو راه میابد ، هفته گذشته و در داستان مریم یاد آور شدیم که سرانجام شیرین بخاطر رشک و حسادت به مریم با خوراندن زهر  وى را میکشد و سرانجام شیرویه پسر مریم خسرو پرویز را به زندان میکشد و شاهد کشته شدن پدر خود میشود ،  در برنامه هاى گذشته از بیست و چهار نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون و داستان فرانک ، داستان هماى چهرزاد ، داستان سپینود، داستان روشنک ، داستان منیژه، داستان مریم  و اینک بیست و پنجمین  داستان که ” شیرین  ” میباشد  را دو بخش دوم با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده − سیزده =