خاوران و جنبش دادخواهى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، تهیه و اجرا مرسده قائدى

آنچه در برنامه این هفته یکشنبه اول اردیبهشت فراهم آورده شده   :

در برنامه این هفته از سرکوب دانشگاهها که در اول  اردیبهشت سال  ١٣۵٩  اتفاق  افتاد ، صحبت خواهم کرد.
اول اردیبهشت  سالروز مقاومت دانشجویان در مقابل انقلاب فرهنگى حکومت اسلامى:  جمهوری اسلامی  در سال ۵٩  دوسال بعداز قیام مردم تصفیه از دانشحویان و استادان مبارز کمونیست را با یک حمله  وحشیانه شروع  کرد. دستور این حمله به دانشگاههای را خمینی داد و خواهان تصفیه دانشگاههای از اساتید و ابسته به شرق و غرب شد.  در واقع  برای  اسلامی کردن  دانشگاههای دستور حمله داده شد. سخنرانی خمینی عکس العملی بود به شکست انجمن های اسلامی در انتخابات  دانشگاهها بود که کمتر از ده درصد آرا را داشتند.  سرکوب دانشگاههای از ٢۶ فروردین  ۵٩  از دانشگاه  تبریز شروع  شد ، زمانیکه رفسنجانی سخنرانی  داشت .  مقاومت در تمامی دانشگاههای ایران در مقابل این سرکو ب خونین  شکل گرفت . من خودم  یکی  از شاهدین سرکوب  در دانشگاه  تهران هستم .  در این  مدت ما صد ها زخمى داشتیم  . ٣٧ نفر از رفقا و  عزیزانمان  را از دست دادیم .  اشخاصی  که در این سرکوب  نقش  داشتند  ، ابراهیم  نبوی ، مهاجرانی ، عباس عبدی ، محسن میر دامادی ، احمد ى نژاد بودند .  بعد از بستن شدن  دانشگاههای  در ٢٢ خرداد ۵٩  به فرمان  خمینی ستاد انقلاب  فرهنگی دانشگاههای  تشکیل شد. تعدادی که  از  طرف  خمینی  انتخاب  شده بودند  از جمله  محمد جواد باهنر ، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش ، جلال الدین فارسی ، مهدی ربانی املشی  اینها  مسئولیت  تصیفه اسایتد و  دانشجویان را داشتند. بعد از دوسال  که  دانشگاههای باز شد بیش از  ۵٠  درصد از اسایتد ، دانشجویان و کارمندان   اخراج  شده بودند.  تمامی  کسانی  که در این  سرکوب خونین  نقش  داشتند باید  در دادگاههای  مردم  محاکمه  شوند. توجه شما را به شنیدن برنامه این هفته جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده − چهار =