شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ ، بخش نخست «بانوگشسب نامه» تهیه و اجرا سعید اوحدى

همراه  با درود و مهر: در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” این هفته از منظومه هایى که شاعران پس از خردنامه فردوسى بنظم کشیده اند « بانو گشسب نامه » را  براى دوستان گرامى پیشکش آورده ام این منظومه از شاعر گمنامى میباشد که با تلاش دکتر “روح انگیز کراچى” تصحیح و بچاپ رسیده است ، این داستان شرح پهلوانى و خردمندى دخت رستم میباشد که بانو گشسب نام دارد ، فروغ درخشنده اى که داراى اسب نرینه میباشد و اوست که هنگام زاده شدن فرامرز ، پروش و آموزش وى را بخواست پدرش رستم بعهده میگیرید ، در این بخش بیشتر آشنا میشویم با پیشگفتار این نامه که خانم کراچى نوشته اند و اینکه بدانیم این کتاب داراى ٢٢٣ صفحه و ١٣٠٠ بیت میباشد ، آشنا خواهیم شد که روایت اساطیرى چه پیامى دارند،  بویژه اینکه با حماسه در پیوند قرار گرفته شده باشند و بخواهد  ژرفاى فرهنگ کهن یک سرزمین را که دچار فراموشى شده یا از هویت خود دور مانده باشد آشکار نماید، با چنین بینش و انگیزه اى است که منظومه زیباى بانو گشسب نامه یک منظومه حماسى است که محتواى آن حکایت از زندگى بانو گشسب دارد ، همراه با یکدیگر بشنویم داستان شورانگیز و دلنشین “بانو گشسب” را در بخش نخست این منظومه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده + 17 =