یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مینوش پور منجزى و باران رودآذین ، در بزرگداشت نویسندگان، شاعران و هنرمندان

با درود و مهر بسیار به شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ ، پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهاى این هفته را به آگاهى دوستان برسانیم خاطر نشان کنیم که هدف از تهیه و اجراى این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانى  میباشد که در عرصه ادب ، هنر، فرهنگ و سیاست  ایران تاثیر گذار و صاحب نام و اندیشه بوده اند ، با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگوییم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگى آنها میتوانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس Radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید.  برنامه یادها و ماندگارها هرهفته در گرامیداشت بزرگان عرصه ادب، فرهنگ، تاریخ و سیاست اجرا میشود ، این هفته خانم “مینوش پورمنجزى “همکار گرامى رادیو فرهنگ یاد بزرگانى را گرامیداشتند که در روزهاى نخست خرداد ماه یا چشم به جهان گشوده و یا اینکه از میان ما رخت بربسته و سر بر آستان خاک نهاده بودند ، نام بزرگان و هنرمندانى چون ” استاد جلیل شهناز، عماد رام ، نصرالله فلسفى ، فریدون رهنما ، ناصر ملک مطیعى، ناصر حجازى، همایون شجریان  ، در این برنامه ” مینوش پور منجزى ” شرح کوتاهى از زندگى پربار این گرامیان را براى دوستان شنونده رادیو فرهنگ بر شمردند، در ادامه بخش یادها و ماندگارها همکار گرامى دیگر رادیو فرهنگ خانم “باران رود آذین “چکیده اى از زندگى پربار« عباس یمینى شریف  »  آموزگار ، شاعر و نویسنده ادبیات کودکان ایرانی معاصر را در گرامیداشت یاد و نام وى برایمان بیان نمودند و یکى از سروده هاى وى را براى شما شنوندگان گرامى دکلمه کرده اند ، سپس در ادامه برنامه ” سعید اوحدى ” در گرامیداشت یاد امیرپرویز پویان ، شلر فرهادى و عباس مهرپویا سخن کوتاهى بمیان آوردند،  توجه دوستان گرامى را به شنیدن این برنامه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + 10 =