آرشیو هفتگى رادیو فرهنگ در پنجمین روز از ماه خرداد ٩٨

درود و مهر : همراه هستیم با رادیو فرهنگ و مانند هر یکشنبه مهرشید ایرانى چون شبنمى همنشین گلبرگ وجود شما شنوندگان گرامى هستیم ، آرزومندیم که برگهاى زندگى اتان همواره سبز و از گزند خزان بدور و دلهایتان گرم و لبهایتان خندان باشد ، در پنجمین روز از ماه خردادبرنامه را با همراهى یاران و همکاران مهربان رادیو فرهنگ براى شما شنونده گرامى ارمغان آورده ایم و امیدواریم بتوانیم با برنامه هاى گسترده تر بویژه در بخش حقوق بشر و بازتاب اخبار زندانیان سیاسى و عقیدتى گامهاى استوارترى را در این راستا برداریم ، این هفته بدینگونه براى شما دوستان ارجمند شنونده برنامه ها را فراهم آورده ایم

١- گزارش رادیو فرهنگ از محمدحسین سپهرى فعال صنفى معلمان
٢-پخش سخنان هاشم خواستار نماینده صنفى معلمان در مورد آزادى بیان
٣- خاوران و جنبش دادخواهى برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرسده قائدى                                                                                 ۴- هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى، این هفته صفحه کلاج شماره ٧۴
۵- اخبار جهان در هفته اى که گذشت همراه با جهان ورزش از رادیو فرهنگ در پنجمین روز از ماه خرداد ٩٨ ، تهیه کنندگان مهدى گنجه اى فر ، محمدرضا بهرامى فرد و یعقوب نجارى
۶-قصه خوانى برنامه اى از رادیو فرهنگ ، این هفته داستان “امیدعلى تنها  ” نوشته و اجرا  “میترا درویشیان”
٧- گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران از رادیو فرهنگ این هفته بخش نخست روانشناسی رهبران وبازیگران سیاسی،  تهیه و اجرا سارا فرزاد
٨- یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مینوش پور منجزى و باران رودآذین ، در بزرگداشت نویسندگان، شاعران و هنرمندان ، این هفته در گرامیداشت یاد : استاد جلیل شهناز، عماد رام ، نصرالله فلسفى ، فریدون رهنما ، ناصر ملک مطیعى، ناصر حجازى، همایون شجریان و عباس یمینى شریف
٩-یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا سعید اوحدى در گرامیداشت یاد امیرپرویز پویان ، شلر فرهادى و عباس مهرپویا
١٠-شاهنامه و گرانمایگان سخنور این هفته بخش چهارم داستان ” بانو گشسب” تهیه و اجرا سعید اوحدى
١١-اخبار و اعتراضات کارگری امروزیکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ تهیه و اجراء از؛ امیر جواهری لنگرودی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 2 =