هاشم خواستار و بیان نکاتى چند در مورد نقش آزادى و دمکراسى در جامعه

سخنان هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده در مورد علت رشد کشورهاى آمریکا و انگلیس و چگونگى اینکه ما به این درجه از عقب ماندگى رسیدیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو + دوازده =