گفت و شنود رادیو فرهنگ با فرنگیس مظلوم مادر زندانى سیاسى سهیل عربى در مورد علت اعتصاب غذاى فرزندش و شرایط وى

در این گفتگو به موارد مهمى اشاره شده لست از جمله علت اعتصاب غذاى سهیل که از ٢۵ خرداد آغاز شده و شرایط وى در زندان بزرگ تهران مشهور به زندان فشافویه ، همچنین آگاهى یافتیم از چگونگى قتل علیرضا شیرمحمدى زندانى سیاسى در این زندان و ملاقاتى که خانم مظلوم با مادر علیرضا خانم مهناز سرابى داشتند ، مادرى که تک فرزند بوده و در شوک بسر میبرد و وى تا حدود توانى راه رفتن ندارند و از ناحیه کمر و پا در یک حادثه دچار آسیب جدى شده اند ، از مهمترین بخش این گفتگو تکذیب اعزام همبندى علیرضا آقاى برزان محمدى به زندان اوین میباشد که خانم مظلوم در تماس تلفنى که با این زندانى داشته اند وى یادآور شدند که همچنان در زندان فشافویه هستنید و انتقال وى به زندان اوین درست نمیباشد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + چهارده =