گفت و شنود شعله پاکروان با مهناز سرابى مادر زندانى سیاسى علیرضا شیرمحمدعلى جانباخته در زندان فشافویه

در این گفتگو خانم شعله پاکروان از مادران دادخواه نخست با مادر علیرضا همدردى و غمگسارى خود را اعلام نمود و در این دردجانسوز بوى تسلیت گفت، سپس از خانم مهناز سرابى پرسش هاى در مورد زندگى علیرضا از جمله زادروزش و چگونگى رشد و بزرگ شدن وى انجام گرفت ، خانم سرابى با شکیبایى در مورد تک فرزندش صحبت کرد و اشاره داشتند که در ١٧ سالگى علیرضا را بدنیا آوردند و بیشتر دوران زندگى را خودش به تنهایى به آموزش و تربیت فرزند همت گمارد و با کار شبانه روزى مخارج و هزینه هاى کمر شکن زندگى را تامین میکرد تا اینکه در یک تصادف رانندگى بشدت آسیب میبیند و تقریبا خانه نشین میشود و در این دوران علیرضا دیپلم میگیرد و در دانشگاه هم قبول میشود که بخاطر هزینه هاى سنگین از ادامه باز میماند ، علیرضا در زمینه کار با کامپیوتر بسیار زرنگ بود و کانال تلگرامى را سرپرستى میکرد تا اینکه در یک ظهر که غذا آماده شده بود مامورین امنیتى علیرضا را بازداشت کردند ( دوستان گرامى جزییات کامل را در این گفتگو بشنوید ) تا اینکه قاضى مقیسه در یک دادگاه پسرش را به ٨ سال زندان به اتهام توهین به رهبرى و تشویش اذهان عمومى محکوم کرد و سپس وى را به زندان فشافویه منتقل کردند و در بند زندانیان خطرناک که بجرم قتل و یا مواد مخدر زندانى شده بودند رها کردند در این زندان تفکیک جرایم وجود ندارد ، علیرضا در اعتراض به این وضع دست به اعتصاب غذا میزند و بشدت وزنش کاهش میابد با وعده مسئولین به اعتصاب غذاى خود پایان میدهد تا اینکه با اهمال و سستى مامورین و نگهبانان زندان دو زندانى شرور که یکى از آنها به اعدام محکوم شده بود تن رنجور علیرضا را با زدن بیش از ۴٠ ضربه چاقو بیجان میکنند و قلب تپنده او در زندان براى همیشه از تپش باز میماند ، در این گفتگو که در بین دو مادر دادخواه انجام گرفت از چگونگى با خبر شدن مادر از کشته شدن فرزندش سخن گفته شده و اینکه این مادر دادخواه در سردخانه با چه صحنه اى از فرزند خود مواجه میشود ، ادامه پیگیرى پرونده قتل او از دیگر موارد این گفتگو میباشد و اینکه مامورین قوه قضاییه از طرف رئیسى به دیدار خانم سرابى رفته اند و او را دلجویى داده اند و قولهایى به وى داده شده که خانم پاکروان با شفاف سازى از موضع ضعف قوه قضاییه در این جنایت پرده برداشت و هشدار جدى دادند که نباید فریب این وعده ها را خورد ، بخش دیگر این گفتگو در مورد قصاص و نقشى دیگرى که بعنوان قاتل میخواهند به بازماندگان بدهند با خانم سرابى مطرح شد و ایشان را حذر دادند که با این باور در درون خود مبارزه کند ، به نکات بسیار مهمى در این گفت و شنود مادرانه اشاره شده که از جمله اینکه ما به اعدام نه میگوییم و خانم سرابى مادر علیرضا به دادخواهى فرزند خود ادامه دهد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگوى مادرانه و دادخواهانه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 2 =