تشکر و سپاس از همه‌ی هم‌وطنانی که از بیانیه‌های ۱۴ تن از کنش‌گران مدنی و سیاسی داخل کشور، حمایت کرده و می‌کنند.

هم‌وطنان گرامی:

پشتیبانی وسیع و بازپخش بیانیه‌های ما ۱۴ تن در رسانه‌ها و فضای مجازی و حقیقی، بیان‌گر این واقعیت است که آنچه ما به سادگی در این بیانیه‌ها مطرح کرده‌ایم یک مطالبه ملی از سوی مردمی به‌شدت خسته از ظلم و فقر و بیداد است.

ما ۱۴ تن، ضمن سپاس از تمامی هم‌وطنان عزیز؛ چه در داخل و چه خارج از کشور، امیدواریم حمایت از خواسته‌های مطرح شده در بیانیه‌های یکم و دوم، به حرکتی جمعی و ملی بدل شود. 

با احترام به تمامی فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری، توجه این عزیزان را به نکته‌ای حیاتی معطوف می‌داریم که حمایت‌های آنان از ما باید به گونه‌ای باشد که این شائبه را در اذهان عمومی متبادر ننماید که گویا ما به یک گروه سیاسی و یا شخصیت سیاسی خاصی تعلق‌خاطر و وابستگی داریم.

آرمان و هدف ما همان‌طور که در بیانیه‌های ما منعکس است، اتحاد و همبستگی ملی میان تمامی ایرانیان برای رهائی از شرایط رقت‌بار موجود است.

در این چند هفته اخیر، کم‌ نبودند عزیزان فرهیخته و چهره‌های پرفروغ اپوزیسیون در خارج از کشور که بصورت انفرادی و یا گروهی از بیانیه حمایت نموده‌اند. بویژه قلب ما آنجا روشن شد که دیدیم عده‌ای از هم‌وطنان‌مان در قالب بیانیۀ حمایتی بیش از ۵۰۰ تن (که همچنان در حال افزایش است) از شخصیت‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و رسانه ای خارج از کشور با افکار و عقاید سیاسی مختلف در یک لیست مشترک دور هم جمع شده و پشتیبانی‌شان از بیانیه را نشان داده‌اند. 

این هم‌وطنان، پیام ما را به‌درستی دریافت کرده‌اند. چرا که هدف بزرگ ما ایجاد یک وفاق ملی در راستای تحقق خواست‌های مندرج در بیانیه‌ها، و هم‌گرایی همگان در مسیر تحقق خواست‌ها و آرزوهای ملت ماست.

بهترین مژده و حمایت از ما و مردم دردمند ایران، انسجام همه‌ی احزاب و بزرگان فرزانه‌ی اپوزیسیون برای رسیدن به آزادی است.

پاینده و مانا باد ایران‌مان…

“جواد لعل‌محمدی”

سخنگوی گروه ۱۴

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × 5 =