اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در خصوص وضعیت متهمان هفت تپه

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه
پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شعبه بیست و هشتم دادگاه های انقلاب تهران در انتظار تعیین وقت رسیدگی می باشند
طبق کیفرخواست مندرج در پرونده ،عینا اتهام های انتسابی آقای علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عبارتند از :
۱-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۲-فعالیت تبلیغی علیه نظام
اتهام های انتسابی آقای اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی کارگران این شرکت عبارتند از:
۱-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۲-اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام
٣-توهین به مقام رهبری
۴-نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی
۵-اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع های غیرقانونی
گفتنی است در خصوص موکل (آقای اسماعیل بخشی ) افزون بر اتهام های یاد شده ،اخیرا پرونده نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات از این کارگر مطرح شده بود که پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول به در شعبه یکصد ودو دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع و تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده بود اما با صدور قرار جهت رسیدگی توٲمان به علت آن که جرم اهم در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می شود ، به شعبه ۲٨دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
۱۷ تیر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × پنج =