اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در خصوص وضعیت متهمان هفت تپه

به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه
پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شعبه بیست و هشتم دادگاه های انقلاب تهران در انتظار تعیین وقت رسیدگی می باشند
طبق کیفرخواست مندرج در پرونده ،عینا اتهام های انتسابی آقای علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عبارتند از :
۱-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۲-فعالیت تبلیغی علیه نظام
اتهام های انتسابی آقای اسماعیل بخشی نماینده و سخنگوی کارگران این شرکت عبارتند از:
۱-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی
۲-اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام
٣-توهین به مقام رهبری
۴-نشر اکاذیب به قصد تشویش علیه اذهان عمومی
۵-اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمع های غیرقانونی
گفتنی است در خصوص موکل (آقای اسماعیل بخشی ) افزون بر اتهام های یاد شده ،اخیرا پرونده نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، با شکایت مستقیم وزیر اطلاعات از این کارگر مطرح شده بود که پس از صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول به در شعبه یکصد ودو دادگاه کیفری دو این شهرستان ارجاع و تعیین وقت رسیدگی به عمل آمده بود اما با صدور قرار جهت رسیدگی توٲمان به علت آن که جرم اهم در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می شود ، به شعبه ۲٨دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
۱۷ تیر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + 8 =