حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران، بازداشت محمد نوریزاد و محمد مهدوی فر را محکوم میکنم

رژیم پلیسی- ایدئولوژیک حاکم، حتا تحمل یک بیانیه را ندارد و به دلیل صدور نامه ی ۱۴ تن از شهروندان که خواهان گذار مسالمت امیز و تغییر رژیم شده اند، انها را مورد ازار و اذیت،تهدید و اخیرا بازداشت قرار داده است. دستگاه قضایی- امنیتی به سرکردگی رییسی که سابقه ی کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را در کارنامه ی سیاه خود دارد، دستور بازداشت نوریزاد و مهدوی فر را صادر و احتمالا در نظر دارد سایر امضا کنندگان این نامه را نیز تحت تعقیب قرار بدهد تا به زعم خودش از دیگران زهر چشم بگیرد تا مبادا، این خواست به یک جنبش ملی تبدیل شده و مردم ایران برای نجات خود ازفقر،سرکوب و استبداد، خواهان استعفای خامنه ای و رفراندوم تغییر رژیم شوند.
رژیم از اینجهت با شتابزدگی دست به سرکوب عریان زد تا در بین حامیان طرح کننده ی خواست های قانونی و مدنی ایجاد هراس و تزلزل کند. انها سیاست مشت اهنین را نه در برخورد با دزدان،رانت خوران و مفسدان که از قماش خودشان هستند که در برابر انسان های شریف و ازادیخواه به کار می برند.
این سیاست اگر چه ممکن است در گذشته اثر گذار بوده اما اینک به ضد خود تبدیل گردیده و موجب میشود موج پشتیبانی از خواست های قانونی در نامه های ۱۴ تن و تلاش برای ازادی زندانیان سیاسی وعقیدتی به ویژه محمد نوریزاد و محمد مهدوی فر، افزایش پیدا کند.
رسالت خود میدانم از همه ی ازادیخواهان در سراسر کشور و جهان دعوت کنم، به هر شکل ممکن پشتیبانی خود از خواست قانونی برای تغییر رژیم از طریق رفراندوم زیر نظر سازمان ملل که خواست محوری امضا کنندگان نامه ی موسوم به ۱۴ تن است و مبارزات به دور از خشونت برای ازادی نوریزاد- مهدوی فر را گسترش داده و اعلام می کنم، در میتینگ پارک لاله که تاریخ ان اعلام خواهد شد،بر این خواست ها تاکید و اعتراضات مدنی را گسترش و تعمیق خواهیم داد.

حشمت اله طبرزدی
دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران
و
سخنگوی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸ خورشیدی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار + شش =