اعتصاب دسته جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایى شهر

زندانیان  عقیدتی سیاسی اهل سنت سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ که به علت مشکلات فراوانی از جمله کمی جا و نبود تلفن و چراغ خونه و هواخوری مناسب تحت فشارهای زیادی قرار دارند ، روز سه شنبه ٢۵ تیرماه به علت عدم موافقت با دادن سالنی مناسب  به آنها که ظرفیت نگهداری آمار موجود که ۳۵ نفر میباشد  را داشته باشد دسته جمعی دست به اعتصاب غذا زدند
سالن ۳۶ اندرزگاه ده که محل نگهداری ۳۵ نفر از زندانیان عقیدتی سیاسی میباشد تنها دارای دو اتاق کوچک بوده که بشدت از نظر جا در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند ومزید بر کمبود و تنگی جا مشکلات دیگری از جمله تنها دو ساعت هواخوری در طول روز و نبود چراغ خونه جهت پخت و گرم کردن غذا و محرومیت از تلفن داشته که به علت این مشکلات دسته به اعتصاب غذای دسته جمعی زده واعلام کرده اند تا ندادن جا و مکان و سالنی مناسب و جداگانه با داشتن شرایطی استاندارد به آنها حاضر به فک اعتصاب خود نیستن
لازم به ذکر است که زندان رجایی شهر کرج  سه سالن جداگانه ازجمله ،سالن ۲۱ اندرزگاه ۷،سالن ۳۶ اندرزگاه ۱۰ وسالن ۱۱ اندرزگاه چهار، برای اسکان زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت دارد که آمار تقریبی سالن ۲۱ سی و شش نفر و سالن ۳۶ حدود سی و پنج نفر و سالن ۱۱ حدود ۲۱ نفر میباشد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + 14 =