گفت و شنود رادیو فرهنگ با خانم صغرا شرف الدین مادر زندانى سیاسى مریم محمدى در مورد آخرین شرایط فرزندشان

در گفتگوى امروز از رادیو فرهنگ همراه شدیم با خانم صغرا شرف الدین مادر زندانى سیاسى مریم محمدى و در مورد چگونگى بازداشت وى و انتقال به زندان اوین به سخن پرداختیم ، پس از ده روز بیخبرى از وى خانواده متوجه میشوند که وى در بند ٢٠٨ زندان اوین میباشد ، خانم محمدى در تاریخ ١٨ تیر و در منزل مسکونى خود با یورش مامورین امنیتى در شهر گرمسار بازداشت و سپس به اوین منتقل میگردد ، مادر خانم مریم محمدى بارها تاکید کردند که فرزندشان هیچ جرمى نکرده اند و آیا آموزش به کم سوادان و کارگران راکه  درس میداده جرم است ، او کارى نکرده که اینقدر اذیت و آزار بشود ، مجرمین را ول کرده اند و مطلومین را میگیرند ، صداى مرا بگوش همه برسانید و دخترم را آزاد کنید ، در این گفتگو در مورد وکیل ، ملاقات حضورى و تلفن پرسش هایى مطرح گردید که توجه شما را به شنیدن آن جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده − یازده =