گفت و شنود شعله پاکروان از رادیو فرهنگ با مهناز سرابى مادر علیرضا شیر محمدعلى زندانى سیاسى جانباخته در زندان فشافویه در مورد جلسه دادگاه رسیدگى به پرونده قاتلین فرزندش و برگزارى مراسم چهلم

در این گفتگو خانم شعله پاکروان از مادران دادخواه از خانم مهناز سرابى مادر جانباخته زندانى سیاسى علیرضا پرسش هایى در مورد چگونگى برگزارى جلسه دادگاه دو قاتل فرزندش و آنچه در این دادگاه گذشت مطرح نمودند و خانم سرابى در این پیوند براى شنوندگان سخنانى بمیان آوردند و از جمله اینکه مسئولین باید جوابگو باشند که  چرا علیرضا  کشته شد؟ همچنین در ادامه این گفتگو در مورد چگونگى برگزارى مراسم چهلم علیرضا که فردا جمعه برگزار میشود صحبت بمیان آورده شد ،صدای دادخواهی مادر علیرضا باشیم. توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار − 2 =