جلسه دادگاهی سید توحید قریشی زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر برگزار شد

جلسه دادگاهی سید توحید قریشی زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر برگزار شد

سید توحید قریشی زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج که طبق موعد سابق قرار بود در هفتم مرداد ماه به پرونده جدیدی که برای ایشان باز کرده بودند رسیدگی شود ، دیروز دوشنبه مورخه هفتم مرداد جلسه دادگاهی ایشان برگزار شد

مطابق اخبار موثق که از طریق نزدیکان آقای قریشی بدستمان رسیده این جلسه دادگاهی بدون رعایت حقوق قانونی ایشان ، مبنی براجازه دفاع از خود و با قطع کردن دفاعیاتش از طرف رئیس شعبه آقای مقیسه به علت در دست نداشتن مدارک وادله محکمه پسند همراه بود

این در جلسه در حالی برگزار شد که نه قاضی محمد مقیسه و نه نماینده دادستان نتوانستن دلایل و مدارک دال بر ارتکاب جرم آقای قریشی را ارائه کنند و در واقع دادگاهی کاملا ناعادلانه بود که برای تضیع حق این زندانی اهل سنت فورمالیته تشکیل شده بود

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × یک =