نامه صدیقه مالکی فرد، همسرآقای هاشم خواستار به گزارشگر ویژه ملل متحد آقای جاوید رحمان و سایر نهادهای حقوق بشری در مورد دستگیری هاشم خواستار

از وقتیکه ایشان را دستگیر کرده اند هیچ اطلاعی از سرنوشت وی نداریم و به هر ارگانی مراجعه می‌کنیم هیچ خبری به ما نمی دهند. در این حاکمیت که بر قتل عام و کشتار بنا شده است و رئیس قوه قضائیه اش ابراهیم رئیسی یکی از عاملان اصلی قتل عام ها زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است، می ترسم بلایی بر سر همسرم بیاورند و بعد بگویند که او خودکشی کرده است

من از شما بعنوان نهادها و ارگانهای حقوق بشری درخواست اقدام فوری و اعمال فشار به رژیم آخوندی برای آزادی همسرم را دارم.

ایران تا زمانی که این حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه سرنگون نشده، وضعش هر روز همین است و هر روز انبوه بیگناهان هستند که به زندان روانه می‌شوند….

منبع دُر تى وى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − دوازده =