گفت وشنود رادیو فرهنگ با هدیه نیکزاد فعال حقوق حیوانات در مورد کشتار و آزار حیوانات در ایران و اعتراض برابر شهردارى تهران

در هفته هاى گذشته شاهد سگ کشى بشکل وحشیانه اى از طرف مامورین شهردارى تهران مواجه بودیم و با دیدن کلیبهایى از این شیوه ناپسند که همرا با تزریق اسید به این حیوانات مهربان و یاور مردم بود تعداى از فعالین حقوق حیوانات در برابر شهردارى دست به تجمع اعتراضى زدند که توسط مامورین امنیتى به خشونت کشیده شد و نزدیک به سى تن از معترضین بازداشت شدند که پس از گذشت چند روز همچنان در بازداشت بسر میبرند ، در این مورد همراه شدیم با خانم هدیه نیکزاد فعال حقوق حیوانات و در پرسش و پاسخى از چگونگى و ریشه یابى حیوان آزارى در ایران آگاهى یافتیم و بویژه از نقش مافیایى که در اینمورد عمل میکند ، همچنین در مورد تلاش نیروهاى خود جوش مردمى در حمایت از حیوانات سخن بمیان آورده شده و انتقادى نیز از شرایط نگهدارى حیوانات در باغ وحش ها مطرح شد که آخرین آن کشته شده هفت توله ببر بود و اعتراض گسترده در مورد نحوه نگهدارى حیوانات در باغ وحش هاى ایران، هفته آینده این گفتگو را ادمه خواهیم داد همراه با هدیه نیکزاد فعال حقوق حیوانات ، با ما باشید و بشنوید این گفتگو را

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

7 − سه =