آخرین جلسه بازپرسی مریم محمدی برگزار شد

مریم محمدی، فعال حقوق زنان روز جاری جهت اخذ آخرین دفاعیات  خود به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین منتقل شد. این عضو «ندای زنان ایران» روز دوشنبه ۱۷ تیر، توسط نیروهای امنیتی در گرمسار بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، مریم محمدی، فعال حقوق زنان و از اعضای «ندای زنان ایران» جهت اخذ آخرین دفاعیات خود پس از انتقال به دادسرای اوین، توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی تفهیم اتهام شد.

بر اساس این گزارش روز جاری اتهامات «تشکیل گروه ندای زنان ایران باهدف بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق به فساد و فحشا در فضای مجازی» و «تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی» به خانم محمدی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین تفهیم شده است.

لازم به توضیح است که اسرین درکاله دختر خاله خانم محمدی نیز  طی روزهای چهارشنبه و شنبه ۶ و ۹ شهریورماه در شعبه دوم بازپرسی توسط قاضی نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین،  با اتهاماتی مشابه تفهیم اتهام شده بود. روز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸، اسرین درکاله، توسط مأموران وزارت اطلاعات در گرمسار بازداشت شد.

خانم محمدی، روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در گرمسار بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ وزارت طلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 − سه =