گفت و شنود شعله پاکروان از رادیو فرهنگ با فیروزه شرف الدین مادر زندانى سیاسى اسرین درکاله در مورد آخرین وضعیت فرزندش

اسرین درکاله زن جوانی ست که به مدت سیزده سال دشواریهای زیادی را تحمل کرد تا موفق شد از همسر سابقش طلاق بگیرد . انقدر رنج کشید که کارد به استخوانش رسید. او پس از طلاق به جنبش مطالبات زنان پیوست. اکنون بیش از یکماه است که در زندان اوین به سر میبرد.  با مادر اسرین، خانم فیروزه شرف الدین گفتگویی کرده ایم که میشنوید.

اتهاماتی که به اسرین درکاله تفهیم شده است عبارتند از :
اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور. فعالیت تبلیغی بر علیه نظام.
عضویت در گروه ندای زنان ایران با هدف برهم زدن امنیت کشور.
تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ان در فضای مجازی.
تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی.
 برای دو اتهام وثیقه صدمیلیونی در نظر گرفته اند . اسرین هیچکدام از اتهامات و تودیع وثیقه را نپذیرفته است.
وکیل وی هنوز موفق به دسترسی به پرونده نشده است.
او برای حق طلاق مبارزه کرده و از حقوق برابر برای زنان کارگر دفاع میکند.
اتهام فساد و فحشا در فرهنگ مردم ایران به معنای تن فروشی ست. مخالفت با حجاب اجباری فساد و فحشا نیست. این اتهام توهین به همه زنان است.
در سیاهترین روزهای تاریخ معاصر ایران یا باید شمع بود یا ایینه.راه سومی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 − ده =