گفت و شنود رادیو فرهنگ با سینا مهدویان و امید محمدیه در باره اکسیون اعتراضى علیه جمهورى اسلامى بمناسبت ده اکتبر روز جهانى مبارزه علیه اعدام

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با دو تن از از اعضای هیئت اجرایی انجمن پناهندگان ایرانى-گوتنبرگ آقایان سینا مهدویان وکیل دادگسترى و امید محمدیه، ده اکتبر روزجهانى اعتراض علیه مجازات اعدام شناخته شده است و در این پیوند فعالین سیاسى در شهر گوتنبرگ آکسیون اعتراضى را علیه جمهورى اسلامى که رکورد دار اعدام این مجازات غیر انسانى میباشد فراخوان داده اند ، شعارهاى این روز براى آزادى زندانیان سیاسى و نابودى جمهورى اسلامى میباشد ، در گفتگوى امروز نخست  امید محمدیه تاریخچه کوتاهى از چگونگى نامگذارى ده اکتبر بعنوان روزجهانى مبارزه علیه اعدام مطرح کردند و سپس به مکان و روز و ساعت برگزارى اکسیون اعتراضى اشاره داشتند، در ادامه سپس همراه شدیم با سینا مهدویان وکیل دادگسترى که مدت چهار سال است در سوئد ساکن هستند وى با ارائه آمار هایى از اعدام توسط جمهورى اسلامى از سالها گذشته تا به امروز مطرح کردند که حکومت اسلامى ایران رکوردار اعدام در جهان میباشد و بویژه  تاکید نمودند که اعدام زیر سال از جنایتهاى دیگر حکومت اسلامى میباشد و در اینمورد به آرقام و نام اشاره داشتند ، سینا بار دیگر زمان و مکان و ساعت برگزارى اکسیون اعتراضى علیه اعدام و علیه جمهورى اسلامى را بیان نمودند ، زمان پنج شنبه دهم اکتبر ساعت پنج بعد از ظهر واقع در میدان یرن توریت گوتنبرگ ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − 5 =