اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه هفتمین روز از ماه مهر ۱۳۹۸ تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ ، امیر جواهری هستم و برنامه کارگری این هفته را تقدیم شما نازنینان می دارم .

دربرنامه هفته گذشته از گشایش مدارس و آقای علی اکبر باغانی برایتان خبر دادم . باغانی چهره شناخته شده معلمان کشور و عضو کانون صنفی معلمان تهران در پست تلگرامی اش خبری را منتشر کرد که بغایت پر اهمیت است . او می نویسد: … درحالی است ما درسخت ترین شرایط سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران توانسته بود حداقل ۱۰ بار شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران رادرتهران برگزار و تصمیمات بزرگ و مهمی رادر کمک و دفاع از حقوق معلمان وفرهنگیان سراسر کشور بگیرند اما درسال ۱۳۹۸ ودر کمتر از چندماه ۵۰ نفر از معلمان واعضای کانون صنفی معلمان تهران وشورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران احضار بازداشت محاکمه واحکامی برای آنها صادر شده وتعداد زندانی و حتی اخراج انفصال خدمت گرفته اند که درحال حاضر آقایان محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی و محمد حبیبی و عبدالرضا قنبری وروح الله مردانی ومهندس هاشم خواستار و اقای محمدحسین سپهری و جواد لعل محمدی زندانی هستند و تعدادی مانند حمید رحمتی واسکندر لطفی و حسین رضایی ویاسر امینی آذر و مهدی فراحی شاندیز واصغر امیر زادگان و امید شاه محمدی و عباس واحدیان منتظر رفتن به زندان و اجرای حکم خویشند وخا نم محبوبه فرحزادی عضو ارشد کانون صنفی و خانم مالکی وخا نم طاهری و اقای قدیمی از همدان و قربانی و وفایی واسلامی از ساری وجعفر ابراهیمی وفلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران ورمضان زاده و سعید حق پرست ومحمد رباطی وعلی فروتن و حسن جوهری وحسین رمضان پورازاستان خراسان شمالی و اقای کرد وخا نم فاطمه بهمنی از استان مرکزی اراک و احمد تقوی از استان زنجان وقاسم زاده از استان گیلان و اقای پروشات از استان خوزستان و اهواز و هوشنگ کوشکی ازشهر معمولان وجناب استاد حیرانی ازاستان کرمانشاه ودکتر اریا نوری از جوانان اصلاح طلب طرفدار دولت روحانی از زابل و سهیلا زال بیگی ومحمد رضا بهنام نژاد وخا نم مریم زیرک ازاستان قزوین و جناب استاد نجف آبادی ازاستان اصفهان و استادان روزیخواه ودکتر علی حاجی ازاستان آذربایجان وخا نم هاشمی ازاستان البرز و هاله صفرزاده درانتظار احضار مجدد ویا صدور حکم اند ورسول بداقی در کمال ناباوری اخراج شده است و این مشکلات وباز داشت ها احضارها ودستگیری ها ادامه خواهد داشت . بار جای معلم و کارگر و هر آزادیخواهی زندان و تبعید نیست .
خبر دیگر نان در تهران گران شد: روز گذشته قیمت جدید انواع نان سنتی به صورت غیر رسمی در فضای مجازی با مهر اتحادیه نانوایان سنتی تهران منتشر شد. اتفاقی که از طرف اتاق اصناف تایید شد…براین اساس قیمت نان بربری که در نرخ نامه مصوب سال ۹۳، ۶۵۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۱۰۰۰ تومان، نان تافتون که در نرخ نامه ابلاغی سال ۹۳، ۴۰۰ تومان بوده در نرخ نامه جدید به ۵۵۰ تومان و قیمت نان لواش هم از ۲۱۰ تومان سال ۹۳ به ۳۰۰ تومان در نرخ نامه جدید رسیده است. قیمت نان سنگک یارانه‌ای نیز از ۸۰۰ تومان سال ۹۳ به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته است. این اعداد که نشان می‌دهد قیمت نان‌های مختلف از ۳۷ تا ۵۴ درصد افزایش داشته است. قیمت‌های جدیدی که رئیس اتاق اصناف تهران آن‌ها را تایید می‌کرد.
باردیگر کارگران نیشکر هفت تپه به خیابان آمدند و مطالبه حقوق های معوقه و آزادی کارگران زندانی هفت تپه و باز گشت بر سر کار بیست تن از کارگزان اخراجی را مطالبه می کنند
کارگران رد تجمع دیروز خود فریاد میزدند : خواست اول و آخر ما ؛ آزادی اسماعیل بخشی و متحدان آنها یعنی سپیده قلیان – عسل محمدی- ساناز الهیاری- امیر حسین محمدی پور و امیر امیر قلی هستند که تلاش داشتند در نشریه گام صدای آنان باشند و امروز در زندان اند .
کارگران هفت تپه نباید هیچ توهمی به عدالت خواهی ابراهیم رئیسی داشته باشیند و برای حضور ایشان در صحن این صنعت سینه نزنند و او منتخب امام مرگ در قتل عام کشتار سال ۱۳۶۷ و امروز برگزیده خامنه ای در راس قوه قضایه است و از او و دولت روحانی برای کارگران هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود . کارگران می بایست در صنه رویارویی با چرخه سرمایه خودشان بهم گره برخورند و بدل به قدرتی تعیین کننده شوند .
کارگران هفت تپه – هپکو و آذر آب و کارگران شرکت کنتور قزوین که  ۲۶ماه حقوق نگرفته اند باید در پیکیره همگرایی ها و همبستگی و همپوشانی بدل به قدرت شوند و سازمان یابند و متشکل عمل نمایند
از مدیریت رادیو فرهنگ تشکر می کنیم که با دو تن از پناهندگان شهر سخن گفت ؛ باری روز دهم اکتبر ، روز نفی اعدام ، باید تمام قد به کلیت نظام اسلامی نه گفت و ما جمعی از فعالان سیاسی به همراه پناهندگان در شهر گوتنبرگ میدان یرن توریت آکسیون اعتراضی خواهیم داشت در هفته دیگر در این با سخن می گویم … و … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

9 + 6 =