حکم سه سال زندان عالیه مطلب زاده در شعبه ٣۶ دادگاه تجدید نظر تائید شد

حکم سه سال زندان عالیه مطلب زاده  در شعبه ٣۶ دادگاه تجدید نظر تائید و جهت اجراء به دادیاری شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس( اوین ) ارجاع شد.عالیه مطلب زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان است

صدرا عبداللهی، کارگردان و فیلمساز از تائید حکم سه سال زندان همسرش عالیه مطلب زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان خبر داده است.

دادیاری اجرای احکام در ابلاغیه خود پنج روز به عالیه مطلب‌زاده فرصت داده است تا خود را برای اجرای حکم به شعبه مربوطه معرفی نماید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − 2 =