خودارى مسئولین زندان اوین از تحویل دارو، لباس و کتاب جهت زندانى سیاسى ناصر فهیمى

گزارشی دیگر از نقض حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی
طبق اخبار واصله در تاریخ۹۸/۸/۱۹ مسئولین زندان اوین از تحویل داروهای ضروری، لباس و کتاب جهت تحویل به زندانی سیاسی عقیدتی دکتر ناصر فهیمی خوداری کردند.
ناصر فهیمی پزشک محبوس در بند ۸ زندان اوین، نزدیک به ۱۰ سال زندان ممتد در بازداشت و بارها از تحویل دارو و لباس گرم محروم بوده است.
نامبرده اظهار می نماید صرفأ به دلیل اهل تسنن و کرد بودن بیشتر از طرف رژیم اخوندی ایران و ضابتین حکومتی مورد تبعیض در زندان قرار گرفته است و به عناوین مختلف جهت شکنجه روحی و روانی ایشان اقدام می کنند.
با توجه به فصل سرما و نبود داروهای تخصصی و ضروری،وضعیت جسمی(قلب) دکتر فهیمی بسیار نامناسب است و نیاز شدید به داروهای مربوطه و رسیدگی تخصصی پزشکی دارد و مسئولین از هرگونه اقدام جهت درمان و بهبود وضعیت نامبرده خوداری کرده اند .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × چهار =