گفت و شنود رادیو فرهنگ با عباس خرسندى دبیر جبهه دمکراتیک برون مرز در مورد انقلاب و خیزش سترگ مردم ایران

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با عباس خرسندى دبیر جبهه دمکراتیک مردم برون مرز و از زندانیان پیشین سیاسى ، در این گفتگو شیوه اى تحلیل وار از تاریخچه مبارزات مردم بر علیه حکومت اسلامى تا به امروز سخن بمیان آورده شد که از مهمترین بخش  هاى آن میتوان به این مجموعه اشاره نمود:

١- شروع سیر جنبشهای اجتماعی در سال ۷۸ و ویژگی آن. تمایز جنبش سبز در سال ۸۸ و شروع طغیانهای اجتماعی و سیاسی از دی ماه ۹۶ و خیزش دوباره جنبشها در آبان ماه ۹۸٫
۲- گفتگو درباره جنبشهای مردم عراق و لبنان بر علیه نیروهای نیابتی و علیه جمهوری اسلامی ایران و شکست توسعه شیعه گری .
۳- جمهوری اسلامی آینده ای در ایران ندارد و در مقابل انقلاب مردم ایران به زانو درخواهد آمد.
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده − 9 =