پیام صوتى زرتشت احمدى راغب از زندان اوین ۶ آذر ماه

زرتشت احمدى راغب  فعال سیاسى و از امضا کنندگان بیانیه ١۴ تن که هم اکنون در اندرزگاه ۴ زندان اوین میباشد و در تاریخ پنج شهریور ٩٨  با یورش مامورین بازداشت شد ، روز گذشته با ارسال این پیام از زندان در حالیکه نای صحبت کردن نداشت از شرایط خود میگوید و از اعتراض اخیر مردم حمایت میکند و سرکوب خشن مردم را محکوم میکند ، توجه شما را به شنیدن این فایل صوتى از زندانى سیاسى زرتشت احمدى راغب جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × یک =