گفت و شنود رادیو فرهنگ با شعله پاکروان از مادران دادخواه در مورد گستردگى اعتراضات مردم و صدور حکم ناعادلانه براى شهنار اکملى

انچه در این برنامه خواهید شنید:

– اعتراضات گسترده مردم در ابانماه نشاندهنده نارضایتی طیفها و اقشار مختلف بود. در میان شهدا از کارگر ساختمانی تا دانشجو و معلم و موسیقیدان و نخبه های میهنی وجود داشتند.
– دادخواهی بازماندگان بلافاصله بعد از سرکوب شدید اغاز شد که نشان میدهد ماشین سرکوب نمیتواند باعث توقف جنبش دادخواهی شود.
– شهناز اکملی مادر شهید مصطفی کریم بیگی برای اجرای حکم یکسال حبس به زندان فراخوانده شد.
– او در سال ۹۵ دستگیر و حدود یکماه در انفرادی بود. بازجویان با بی شرمی به او گفته اند فراموش کن که چنین پسری داشتی .
– حکم یکسال زندان برای این مادر دادخواه را قاضی احمد زاده صادر کرده و قاضی زرگر بدون حضور شهناز اکملی یا وکیل او در مرحله تجدید نظر تایید کرده است.
– لازم به یاداوری ست که چندی قبل قاضی احمدزاده به اتهام فساد اخلاقی و شغلی دستگیر شد. قوه قضاییه که اخیرا شعارهای توخالی مبارزه با فساد سر داده بداند که احضاریه ای که برای مادر دادخواه فرستاده اند ناشی از صدور حکم توسط قاضی فاسد بوده . ایا حکمی که یک فاسد صادر میکند قابل اجراست؟ شرم بر قوه فاسد قضاییه!
– مادر شهید راه ازادی ندا اقاسلطان افشا کرد که قاضی شهریاری به او گفته همه خانواده ها دیه گرفته اند شما بگیر. خانواده ندا همچون بسیاری دیگر از گرفتن دیه امتناع کرده اند. شهریاری به دروغگویی شهره خاص و عام است. خانواده های دادخواه اعتراضات اخیر باید توجه کنند تا مبادا فریب دروغگویانی همچون شهریاری را بخورند.
– در سیاهترین روزهای تاریخ ایران یا باید شمع بود یا ایینه. راه سومی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − 7 =