گفت و شنود رادیو فرهنگ با شعله پاکروان از مادران دادخواه در مورد بیانیه “تا به کی تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟ ما پیگیرانه دادخواهیم

انچه در این برنامه خواهید شنید:

-بیانیه مادران دادخواه در حمایت از اعتراضات مردم در ابانماه.
-همراهی مادران دادخواه در برگزاری مراسم چهلم جانفدایان اعتراضات اخیر.
-دعوت از مردم برای شرکت در مراسم بزرگداشت یاد جوانان کشته شده و همچنین سازماندهی اعتراصات در میدانهای اصلی شهرها یا جلوی سفارتهای حکومت شیطانی.
-مادران میگویند همانطور که پویا بختیاری فریاد زد من پسر کسی هستم منهم مادر کسی هستم. مادر هزاران پویای جوان و شریف و خواهان ازادی و کرامت انسانی.
-داغ گلوله ها و بغض مادران بی شیون در چهل سال اخیر, دردی است که در قلبمان میپیچد. ما هر روز اتش میگیریم و میسوزیم و خاکستر میشویم. اما دوباره در خاکستر متولد میشویم. تاوان هر ذره از این درد را جلادان در دادگاههای صالحه در فردای ایران خواهند پرداخت.
– نه میبخشیم نه فراموش میکنیم.
-در سیاهترین روزهای تاریخ ایران یا باید شمع بود یا ایینه. راه سومی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =