گفت و شنود رادیو فرهنگ با شعله پاکروان از مادران دادخواه در مورد بیانیه “تا به کی تا چند این همه بازداشت، شکنجه و جنایت؟ ما پیگیرانه دادخواهیم

انچه در این برنامه خواهید شنید:

-بیانیه مادران دادخواه در حمایت از اعتراضات مردم در ابانماه.
-همراهی مادران دادخواه در برگزاری مراسم چهلم جانفدایان اعتراضات اخیر.
-دعوت از مردم برای شرکت در مراسم بزرگداشت یاد جوانان کشته شده و همچنین سازماندهی اعتراصات در میدانهای اصلی شهرها یا جلوی سفارتهای حکومت شیطانی.
-مادران میگویند همانطور که پویا بختیاری فریاد زد من پسر کسی هستم منهم مادر کسی هستم. مادر هزاران پویای جوان و شریف و خواهان ازادی و کرامت انسانی.
-داغ گلوله ها و بغض مادران بی شیون در چهل سال اخیر, دردی است که در قلبمان میپیچد. ما هر روز اتش میگیریم و میسوزیم و خاکستر میشویم. اما دوباره در خاکستر متولد میشویم. تاوان هر ذره از این درد را جلادان در دادگاههای صالحه در فردای ایران خواهند پرداخت.
– نه میبخشیم نه فراموش میکنیم.
-در سیاهترین روزهای تاریخ ایران یا باید شمع بود یا ایینه. راه سومی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × سه =