سرزمین بزرگ من ایران

سرزمین بزرگ من ایران

شعر #مسعود_محمدپور

دکلمه #سیروس_ارسطو_نژاد

تنظیم #مرتضی_خدام

#سرزمین_بزرگ_من_ایران

گوش فرا ده به رجز خوانی ام

های جهان من یل ِایرانی ام

تیر ِرها گشته ی آرش منم

آتش ِسوزان ِسیاوش منم

ماه منم،زاده ی مهوش منم

شعله ی سوزنده ی آتش منم

نسل ِپر آوازه ی حافظ منم

مولوی و سعدی نافذ منم

من پسر مهری و تهمینه ام

پادشه عشقم و بی کینه ام

عطر وطن در نفسم شاهراه

خون من از خون خشایار شاه

قدمت من از همه دنیا سر است

میهن من از همه جا برتر است

از طپش قلب همین سرزمین

آمده خون در شریان زمین

بوسه زنم تربت این خاک را

وسعت این سیطره ی پاک را

نان من از سفره ی ارباب نیست

در وطنم جیره خوری باب نیست

تیشه نزن ریشه ی من محکم است

مثل من و مثل نژادم کم است

دور و برم حاشیه سازی نکن

بر وطنم دست درازی نکن

هر که جسارت بکند می کشم

شیرم و از زادگه کوروشم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 − 1 =