گفت و شنود شعله پاکروان از رادیو فرهنگ با”خاطره معینى” فعال سیاسى و حقوق بشرى در مورد مشاهدات خود در دادگاه ایران تریبونال

در این گفتگو خانم معینى از دادخواهان جنبش اعتراضى نخست از خانواده خود میگوید که ١٢ عضو از  فامیل وى توسط حکومت اسلامى اعدام میشود ، برادر وى هیبت الله معینى با اینکه حکم ابد داده بودند در تابستان ۶٧ اعدام شد و همسر خواهر وى مسعود انصارى در سال ۶۶ اعدام کردند ، کسرى اکبرى  کردستانى همسر خواهر دیگر ایشان سال ۶٧ اعدام شدند ، خاطره معینى از مشاهدات خود هنگام رفتن به خاوران میگوید و اینکه چگونه همراه با مادران دادخواه دیگر که فرزندانشان اعدام شده بودند بر مزار خاوران اجساد جانباختگان و عزیزانشان را با شرایط بسیار ناراحت کننده دیدند ، وى  در دادگاه ایران تریبونال این مشاهدات را مطرح کرده است و مادران دادخواه تصمیم گرفتند که گلزار خاوران مرکز تجمع باشد و حضورشان را اعلام کنند ، در ادامه این گفتگو پیوندى داده میشود با مادران دادخواه پس از سال ۶٧ که امروز و آبان خونین ٩٨ ادامه داشته است ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 + سه =