گفت و شنود رادیو فرهنگ با میترا درویشیان نویسنده در مورد کتاب ” جنگل” که به تازگى منتشر شده است

در این گفتگو خانم درویشیان در مورد مجموعه داستانى که به تازگى منتشر نموده اند براى شنوندگان رادیو فرهنگ سخن گفتند که از جمله در مورد نام کتاب که جنگل و شامل ٢٧ داستان کوتاه میباشد ، چهارمین کتاب خانم درویشیان است که در اختیار دوستاران ادب و داستان خوانى قرار میگیرد ، سه کتاب دیگر ایشان به نامهاى ” آرزو، بادبادک و شهر رام ” میباشد ، در ادامه این گفتگو با توجه به شرایط کولبران زحمتکش و از دست رفتن دو برادر جوان در سرما و برف خانم درویشیان یکى از نوشته هاى مجموعه داستان جنگل را بنام کولبرها براى شنوندان میخواند که توجه شما دوستان را به شنیدن آن جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

16 − هفت =