حکم پنج سال زندان حسن سعیدی، کارگر و عضو سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عینا تایید شد.

حکم پنج سال زندان #حسن_سعیدی از اعضا سندیکا کارگران شرکت واحد در شعبه سی و شش دادگاه تجدید بدون برگزاری جلسه محاکمه بصورت غیابی عینا تایید شد.

این احکام ظالمانه علیه کارگران و حامیان آنان نشان از استیصال سیستم امنیتی و قضایی در برابر حق طلبی کارگران است که با صدور احکام کیلویی خواسته‌های برحق کارگران را به عقب برانند.
@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 4 =