شش سال حبس ظالمانه حشمت اله طبرزدی برای اجرا به شعبه یازده اجرای احکام ارجاع شد.

پرونده ی مربوط به شش سال حبس ظالمانه حشمت اله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران  که درسال ۹۵ تشکیل و در آبانماه و پس از هفتم آبان ماه  قطعی شده بود برای اجرا به شعبه یازدهم بازپرسی مقدسی ارجاع شد.

مهندس طبرزدی طی این چهار سالی که از زندان آزاد شده بود همواره از حقوق اساسی ملت ایران دفاع کرد و حاضر نشد زیر فشار تهدید امنیتی کوتاه بیاید.

پرونده ایشان در آستانه  میتینگ بیست و یکم آبان ماه  قطعی و پس از ترور قاسم سلیمانی و اعلام مواضع حق طلبانه ایشان در این مورد، برای اجرا به شعبه مربوطه ارجاع شد.

مهندس طبرزدی برای پرداختن هزینه مبارزات ملی و دموکراتیک خود، همواره آماده بوده و هست اما در هیچ شرایطی در برابر ستم حاکم کوتاه نیامده و نخواهد آمد.

@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − یک =