گفت و شنود رادیو فرهنگ با شعله پاکروان از مادران دادخواه پیرامون حوادث اخیر در ایران ، آبان خونین و جنبش مادرانه ها

در این گفتگو ابتدا یاد جانباختگان سقوط هواپیما را گرامى داشتیم و سپس  پیرامون حوادثى که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد و بر طبل جنگ کوبیدن حکومت اسلامى که سرانجام منجر به سقوط هواپیمایى مسافرى با شلیک پدافند سپاه تروریستى گردید ، در ادامه به حافظه تاریخى ما مردم اشاره شد که گویى یادمان رفته یک سردار قاتل چگونه افتخار میکرد که اعتراضات مردمی را سرکوب میکند و به  کشورهاى دیگر هم توصیه داشت  که شما نمیتوانید و آنگاه از همان سردار قاتل فرزندان میهن قهرمان سازى میکنند ، مگر یادمان رفته بر سر خانواده هاى جانباختگان آبان ماه چه رفت و هنوز تعدادى از خانواده پویا بختیارى در زندان هستند و مامورین حکومتى به بسیارى از خانواده ها اجازه مراسم بزرگداشت نداده ، مگر این جانباختگان قهرمانان ما نبودند ، فاجعه سقوط هواپیما با شلیک پدافند سپاه از دیگر جنایت حکومت است که تا چند روز با دروغهای گوناگون تکذیب میکردند تا سرانجام با افشاگرى مجامع بین المللى و فشار افکار عمومى مجبور به اعتراف این جنایت هولناک شدند ، در ادامه از سعید زینالى که ٢٠ سال است از مفقود شدن وى میگذرد و هر بار خانواده و خانم اکرم نقابى مادر سعید را با دروغ مورد اذیت و آزار قرار میدهند و تا آنجا پیش میبرند که گفته اند شما از اول چنین فرزندى نداشته اید ، در پایان باید یاد آور شد که   در سیاهترین روزهای تاریخ معاصر ایران یا باید شمع بود یا ایینه. راه دیگری وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 2 =