گفت و شنود رادیو فرهنگ با زرتشت احمدى راغب فعال سیاسى و از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ١۴ تن در مورد شرایط دشوار زندانیان سیاسى و یاران بیانیه

همراه شدیم با زرتشت احمدى راغب فعال سیاسى که پس از ۶۴ روز اعتصاب غذا در زندان و کاهش وزن بیست کبلویى با قرار وثیقه سنگین از زندان اوین آزاد شدند ، وى از امضا کنندگان بیانیه موسوم به ١۴ تن میباشد و در این گفتگو از چگونگى بازداشت خود و شرایط یاران دیگر امضا کننده که اکنون در زندان میباشند سخن بمیان آوردند که همراه هم میشنویم : بازداشت مسلحانه با شکستن در خانه توسط ماموران وزارت اطلاعات در شبانگاه ۵ شهریور ۹۸ ، انتقال به سلول انفرادی ۲۰۹ اطلاعات در زندان اوین و آغاز اعتصاب غذا که ۴۳ روز به طول کشید و دربند ۸ زندان اوین پابان یافت . انتقال از بند ۸ به اندرزگاه ۴ و شروع اعتراضات سه گانه با اعتصاب غذا ، تراشیدن موی سر و پوشیدن لباس آتش نشانی ، انتقال اجباری به بهداری زندان و سپس به بند قرنطینه ، قبول وثیقه ۱۵۰ میلیونی و پایان اعتصاب در خانه پس از آزادی ، در مجموع چهار ماه و نیم بازداشت موقت بودم . رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه در اندرزگاه ۴ بسر می برد و حکم ۷ سال زندان و دو سال تبعید دریافت کرد . محمد نوری زاد و هاشم خواستار از امضا کنندگان بیانیه و زندانی در مشهد هفته پیش به دادگاه رفتند که قرار شد وکیل آنها لایحه دفاعی را آماده کند . محمد حسین سپهری و خواهر ارجمندش نیز به دادگاه رفتند و از خود با حضور وکیل دفاع کردند . عباس واحدیان نیز همچنان در زندان و در انتظار دادگاه است …. توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 − 4 =