هادی تنومند، فعال کارگری جهت تحمل سه سال و نیم حبس تحمیلی راهی زندان می شود.

بنابر خبر دریافتی، هادی تنومند، فعال کارگری شنبه نوزدهم بهمن ماه، جهت تحمل سه سال و نیم حبس تحمیلی راهی زندان می شود. 

اتهام هادی تنومند عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و شرکت در مجمع عمومی کارگران در شهرستان کرج  در بهار سال نود و یک است.  هادی تنومند به دنبال شرکت در این مجمع به بوکان بر می گردد و آخر پاییز همان سال دستگیر و محاکمه شد.و اورا به سه سال ونیم حبس محکوم کردند .

@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 1 =