گفت و شنود شعله پاکروان از رادیو فرهنگ گوتنبرگ با فاطمه ملکى همسر زندانى سیاسى محمد نوریزاد در مورد احکام ناعادلانه دادگاه انقلاب مشهد و شرایط همسرشان

از رادیو فرهنگ گوتنبرگ در گفتگویى که خانم شعله پاکروان با خانم فاطمه ملکى همسر زندانى سیاسى محمد نوریزاد انجام دادند بیشتر آگاه میشویم از شرایط جسمى آقاى نوریزاد و بیهوشى هاى پى در پى وى و ابراز نگرانى از وضعیت ایشان ، در ادامه از احکام دادگاه سخن بمیان آورده شد و چشم انداز دادگاه تجدید نظر و آزادى آقاى نوریزاد ، یاد آور شویم که به حکم شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد آقاى نوریزاد به ١۵ سال حبس،  ٣ سال تبعید به ایذه و ٣ سال ممنوعیت  خروج از کشور محکوم شده اند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 − 1 =